De technische staat van de auto moet goed zijn ( motor, Banden, transmissie, remmen).

Eerst doen we een diagnose van de motor en transmissie.

Als er defecten worden gecostateerd zal de tuning worden geweigerd tot dat de defecten zijn hersteld.

Als u niet tevreden bent kunnen wij de originele software terug zetten wij maken altijd een backup van de originele software.

De garantie vervalt bij auto’s die meedoen aan straat races en bij misbruik van de auto.

Voor garantie dient de auto op tijd te zijn onderhouden en dit moet aantoonbaar zijn ook apk en de eerder gemelde punten.

Mocht de auto nog in fabriek’s garantie zitten dan adviseren wij om de tuning uit te stellen tot eind van de garantie termijn

omdat anders de garantie kan komen te vervallen.

RS Chiptuning PRO verzekerd er van dat de tuning van hoge kwaliteit is en 100% getest en binnen de veilige marge van de mechanische belasting van de motor.

RS Chiptuning PRO volgens standaard:

  • 3 maanden garantie SW
  • geld terug garantie binnen 10 dagen + SW origineel terug te zetten op de auto

 

Verwerking van persoonlijke gegevens

1.1. Volgens de vereisten van wet nr. 677/2001 betreffende de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens, zoals gewijzigd, RS PRO Chiptuning is nodig om veilig en alleen te beheren voor bepaalde doeleinden, door u verstrekte persoonsgegevens .

1.2. Het doel van het verzamelen van gegevens is:
– het informeren van klanten op verzoek, het oplossen van problemen van welke aard dan ook op een opdracht of diensten aangeschaft,
– het versturen van nieuwsbrieven en / of periodieke waarschuwingen, met behulp van elektronische post (e-mail, SMS)
– Marktonderzoek, tracking en sales monitoring en klant / koper gedrag.

1.3. Door het invullen van het formulier, koper verklaart en aanvaardt onvoorwaardelijk zijn persoonlijke gegevens opgenomen in de databank van RS PRO Chiptuning en stemt uitdrukkelijk en ondubbelzinnig dat alle gegevens worden opgeslagen, gebruikt en verwerkt het doel zoals uiteengezet in punt 1.3 hierboven.

1.4. Door het lezen van het document erkent u dat u de rechten voorzien door de wet, namelijk het recht op informatie, toegang tot de gegevens, het recht van interventie, het recht zich te verzetten, het recht niet te worden onderworpen aan een individuele beslissing, het recht om juridische procedures in geval van overtreding van de wet 677/2001 gegarandeerd betreffende de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens rechten.

1.5. Op basis van een schriftelijk, gedateerd en ondertekend te sturen naar de RS PRO Chiptuning, str.Henri Coanda, FN, Sibiu., U kunt uitoefenen gratis, een keer per jaar, om u te bevestigen dat de persoonlijke gegevens zijn verwerkt of niet.

1.6. Op basis van een schriftelijk, gedateerd en ondertekend te sturen naar de RS PRO Chiptuning, str.Henri Coanda, FN, Sibiu, kunt u het recht om de gegevens, in voorkomend geval uit te oefenen.:

1.7.1. correctie, bijwerken, blokkering of verwijdering van gegevens waarvan de verwerking niet in overeenstemming met de wet 677/2001 betreffende de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens, met name onvolledige of onjuiste gegevens;

1.7.2. transformatie in anonieme gegevens waarvan de verwerking niet in overeenstemming met de wet 677/2001 betreffende de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens;

1.7.3. kennisgeving aan de derde partij aan wie de gegevens zijn niet bekendgemaakt, tenzij zulks onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost naar het rechtmatig belang zou beschadigen.

1.8. RS Ook Chiptuning PRO kan persoonlijke gegevens van de koper andere bedrijven die in partnerships, maar alleen onder een geheimhoudingsverklaring van hen, die garandeert dat deze gegevens veilig worden bewaard en die bepaling deze persoonlijke informatie wordt gemaakt volgens de geldende wetgeving na c